Náš den

8,00-8,30   ranní komunitní kruh
8,30-11,30 pracovní cyklus
11,30-12,00 individuální relaxace, příprava oběda
12,00-12,30 oběd
od 12,30 družina, volný vyběr činností, pobyt venku, kroužky
Dále jsou součástí našeho dne běžné pracovní činnosti tak, jak se s nimi dítě setkává v reálném životě (péče o domácnost, zahradu, domácí zvířectvo, příprava svačiny apod.).
Pravidelně též vyjíždíme na nejrůznější výlety a exkurze.