Všechny zájmové kroužky jsou určeny i dětem nedocházejícím do sdružené školy Babylon.

Začátek ve 2. pololetí v týdnu od 1. 2. 2016.

 

Angličtina

(max. 6 dětí ve skupině)

Skupina A: (1.-2. tř.)  středa 13,00-14,00

Skupina B: (1.-2. tř.) pátek 14,00-15,00

Cena: 80 Kč / 60 min.

Němčina

(max. 6 dětí ve skupině)

Skupina D: (7.-9. tř.) po dohodě

Cena: 80 Kč / 60 min.

Francouzština

(max. 6 dětí ve skupině)

Skupina D: (7.-9. tř.)  po dohodě

Cena: 80 Kč / 60 min.

Čtenářský klub 

- zájmový kroužek, jehož cílem je podpořit u dětí čtenářství a vztah k literatuře

- důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení

- budeme společně číst a o přečteném si povídat

- seznámíme se se zajímavými spisovateli a navštívíme veřejnou knihovnu

Cena: 60 Kč / 60 min.

Termín: čtvrtek 12,30-13,30

Hry se starozákonními příběhy 

- zážitkovou formou se dozvíme, co je ukryto v textech Tóry

- seznámíme se s židovskými svátky

- přiblížíme si život na Blízkém východě ve starověku

- budeme si číst, hrát, modelovat a tvořit 

- vyjdeme si na procházku nebo si třeba i něco uvaříme nebo upečeme

Cena: 60 Kč / 60 min.

Termín pátek: 12,30-13,30