Předškolní příprava

- odpolední kroužek pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, kde se děti budou hravou formou připravovat k zápisu (vhodnými cviky si uvolní zápěstí, naučí se abecedu, poznávat čísla, chápat poměr mezi množstvím a číselným vyjádřením, ujasní si vztahy větší-menší, procvičí si vizuální dovednosti a smysl pro detail a mnoho dalšího)
 
Cena: 80 Kč / 60 min.
Termín: pondělí 12,30-13,30

Předškoláci