Šárka Blažková, PhDr.

- absolventka PedF UK, český jazyk a literatura - němčina

-  Kurz vysokoškolské pedagogiky (ukončený osvědčením)

-  Certifikovaný kurz Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9

- Certifikovaný kurz Montessori matematika

- Certifikovaný kurz Montessori geometrie

Od roku 2000 pracuji jako lektorka němčiny, angličtiny a češtiny pro cizince a věnuji se též korekturám česky psaných textů.

Po narození mých dvou dětí jsem se začala více zabývat nejprve preprimární a potom primární pedagogikou, především metodou Montessori.

Dobrovolnictví: 2000-2007 Středisko výcviku vodicích psů, předvychovatelka štěňat

                      2007-2008 Pension Charlese Jordana Praha, péče o seniory

  

Lenka Šlemrová

- studovala PedF UK, němčina-dějepis

- bakalářské studium na UJAK, andragogika

- matka tří dětí

- zkušená táborová vedoucí

- v naší škole má na starosti především hudební a výtvarnou složku